Osumi Yukie Japanese, Living National Treasure , b. 1945